Εμπειρία πελάτη (Customer experience): μια νέα πρόκληση στο πολυ-καναλικό επιχειρηματικό περιβάλλον

Customer experience & Customer Journey

Ο όρος εμπειρία πελάτη (customer experience, με τη συντομογραφία CX) εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια ως κεντρικό θέμα τόσο ακαδημαϊκών – ερευνητικών όσο και επαγγελματικών συνεδρίων και ημερίδων. Θέσεις εργασίας με τίτλους customer experience manager εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στο Linkedin στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, καθώς και σχετικές με το θέμα εκπαιδεύσεις, όπως

Continue reading »