Αίτηση στο DigiMa Advanced

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων και εγγραφής

Συνεχής αξιολόγηση αιτήσεων
Στις υποψηφιότητες τηρείται σειρά προτεραιότητας

Συνεχής αξιολόγηση αιτήσεων
Στις υποψηφιότητες τηρείται σειρά προτεραιότητας

Διαδικασία αξιολόγησης και εγγραφής στο DigiMa Advanced

Η συμμετοχή στο DigiMa Advanced προϋποθέτει:

  • αρχικές γνώσεις στα θέματα της εκπαίδευσης (SEO, GA4, Google & Meta ads), μέσω προηγούμενης βασικής εκπαίδευσης ή εργασιακής εμπειρίας
  • διασφαλισμένο πεδίο εφαρμογής για το project και πρόσβαση στους αντίστοιχους διαφημιστικούς λογαριασμούς, σελίδες social media και analytics
  • καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • υψηλό κίνητρο για εμβάθυνση στα εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ.

Επιλέξτε συνειδητά, χωρίς αμφιβολίες: μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συντονιστές του προγράμματος για διευκρινίσεις και λεπτομέρειες [digima@aueb.gr].

Για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων συνεκτιμώνται τα ακόλουθα:

  • επαγγελματική εμπειρία
  • προηγούμενη εκπαίδευση
  • γνώση αγγλικής γλώσσας

Μετά την υποβολή της αίτησης, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τον προγραμματισμό προσωπικής συνέντευξης με τους συντονιστές του προγράμματος. Η συνέντευξη αποτελεί ευκαιρία γνωριμίας με τον υποψήφιο, επίλυσης αποριών σχετικών με την εκπαίδευση και τελικής επιλογής των εκπαιδευόμενων. Oι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται μέσω τηλε-συνάντησης.