Αίτηση στο DigiMa

Επόμενη εκπαιδευτική περίοδος (21η σειρά):
Σεπτέμβριος 2024 με ανανεωμένο, εμπλουτισμένο και εκτενέστερο περιεχόμενο

Συνεχής αξιολόγηση αιτήσεων
Στις υποψηφιότητες τηρείται σειρά προτεραιότητας

Συνεχής αξιολόγηση αιτήσεων
Στις υποψηφιότητες τηρείται σειρά προτεραιότητας

Διαδικασία αξιολόγησης και εγγραφής στο DigiMa

Για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων συνεκτιμώνται τα ακόλουθα:

  • Επαγγελματική εμπειρία (προϋπηρεσία 2-3 ετών)
  • Προηγούμενη εκπαίδευση (πτυχία και λοιπές εκπαιδεύσεις)
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Διάθεση για ουσιαστική ενασχόληση με το αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ

Μετά την υποβολή της αίτησης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τον προγραμματισμό προσωπικής συνέντευξης με τους υπεύθυνους του Προγράμματος.

Η συνέντευξη αποτελεί ευκαιρία γνωριμίας με τον υποψήφιο, επίλυσης αποριών σχετικών με την εκπαίδευση και τελικής επιλογής των εκπαιδευόμενων. Oι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται μέσω Skype (βλ. αίτηση συμμετοχής).

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: στην αίθουσα 32 άτομα, εξ αποστάσεως μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (live) χωρίς αυστηρό περιορισμό.