Αίτηση στο DigiMa

Επόμενη εκπαιδευτική περίοδος (10η σειρά):
21 Σεπτεμβρίου – 15 Δεκεμβρίου 2018

Συνεχής αξιολόγηση αιτήσεων
Στις υποψηφιότητες τηρείται σειρά προτεραιότητας

Συνεχής αξιολόγηση αιτήσεων
Στις υποψηφιότητες τηρείται σειρά προτεραιότητας

Διαδικασία αξιολόγησης και εγγραφής στο DigiMa

Για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων συνεκτιμώνται τα ακόλουθα:

  • Επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία)
  • Προηγούμενη εκπαίδευση (πτυχία και λοιπές εκπαιδεύσεις)
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Διάθεση για ουσιαστική ενασχόληση με το αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ

Μετά την υποβολή της αίτησης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τον προγραμματισμό προσωπικής συνέντευξης με τους υπεύθυνους του Προγράμματος.

Η συνέντευξη αποτελεί ευκαιρία γνωριμίας με τον υποψήφιο, επίλυσης αποριών σχετικών με την εκπαίδευση και τελικής επιλογής των εκπαιδευόμενων.

Υποβολή Αίτησης DigiMa