Αίτηση στο e-DigiMa

Επόμενη εκπαιδευτική περίοδος:
23 Απριλίου – 3 Ιουνίου 2018

Συνεχής αξιολόγηση αιτήσεων
Στις υποψηφιότητες τηρείται σειρά προτεραιότητας

Συνεχής αξιολόγηση αιτήσεων
Στις υποψηφιότητες τηρείται σειρά προτεραιότητας

Διαδικασία αξιολόγησης και εγγραφής στο e-DigiMa

Για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων συνεκτιμώνται τα ακόλουθα:

  • Βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή (διαδίκτυο, φυλλομετρητές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επεξεργασία κειμένου, φύλλα εργασίας)
  • Προηγούμενη εκπαίδευση ή επαγγελματική διαδρομή και βασική εμπειρία χρήσης σε κάποια από τα δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα (Facebook, YouTube, Twitter, Linkedin)
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας

Υποβολή Αίτησης e-DigiMa