Αίτηση στο Omnichannel & Customer Experience

Επόμενη εκπαιδευτική περίοδος (8η σειρά):
Νοέμβριος 2024

Συνεχής αξιολόγηση αιτήσεων
Στις υποψηφιότητες τηρείται σειρά προτεραιότητας

Συνεχής αξιολόγηση αιτήσεων
Στις υποψηφιότητες τηρείται σειρά προτεραιότητας

Διαδικασία εγγραφής στο πρόγραμμα Omnichannel & Customer Experience

Για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων συνεκτιμώνται τα ακόλουθα:

  • Επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία)
  • Προηγούμενη εκπαίδευση (πτυχία και λοιπές εκπαιδεύσεις)
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Συνάφεια της θέσης με το αντικείμενο

Μετά την υποβολή της αίτησης ενδέχεται να επικοινωνήσουμε προσωπικά μαζί σας για τυχόν διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες. Θα ενημερωθείτε για την αποδοχή σας στο πρόγραμμα μέσω e-mail σε διάστημα 7 ημερών μετά την υποβολή της αίτησής σας.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.