Αίτηση στο Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Αγορών και Επιχειρήσεων

Επόμενη εκπαιδευτική περίοδος (11η σειρά):
21 Φεβρουαρίου 2024

Συνεχής αξιολόγηση αιτήσεων
Στις υποψηφιότητες τηρείται σειρά προτεραιότητας

Συνεχής αξιολόγηση αιτήσεων
Στις υποψηφιότητες τηρείται σειρά προτεραιότητας

Διαδικασία αξιολόγησης και εγγραφής στο πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αγορών και Επιχειρήσεων: Διαστάσεις, Προκλήσεις, Στρατηγική

Για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων συνεκτιμώνται τα ακόλουθα:

  • Γνώσεις Η/Υ και διαδικτύου
  • Βασικές γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας

Συνεχής αξιολόγηση αιτήσεων