Το DigiMa χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (live streaming)

Από το Σεπτέμβριο 2018 προσφέρεται σε εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το DigiMa εξ αποστάσεως με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (live streaming).

DigiMa Live Streaming

Μέθοδος παρακολούθησης DigiMa μέσω live streaming

  • Εκπαίδευση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς
  • Παρακολούθηση των διαλέξεων (live) από το χώρο του εκπαιδευόμενου
  • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον διδάσκοντα την ώρα του μαθήματος
  • Δυνατότητα παρακολούθησης της βιντεοσκοπημένης διάλεξης σε μεταγενέστερο χρόνο (τα video παραμένουν διαθέσιμα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα έως τη λήξη του προγράμματος)
  • Ηλεκτρονική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος (ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται δωρεάν)
  • Δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός ούτε ιδιαίτερων απαιτήσεων σύνδεση στο διαδίκτυο. Ένας υπολογιστής (desktop ή laptop) με σύνδεση στο διαδίκτυο αρκεί.

Παρακολουθήστε δείγμα των μαθημάτων live streaming στο video που ακολουθεί

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗ
ΘΕΣΗ ΣΟΥ
στο DigiMa