Το περιεχόμενο του DigiMa

Η επιτυχημένη εφαρμογή των ψηφιακών μέσων προϋποθέτει, πέραν της γνώσης των ίδιων των μέσων, την εύστοχη ένταξή τους στο πλαίσιο μιας στρατηγικής μάρκετινγκ και των συγκεκριμένων στόχων της.

Με αυτό το σκεπτικό, το σεμινάριο καλύπτει αρχικά το σχεδιασμό μιας στρατηγικής digital marketing και στη συνέχεια προχωρά στα επιμέρους ψηφιακά μέσα και εργαλεία.

H εφαρμογή των γνώσεων που αποκτιούνται σε 87 ώρες εκπαίδευσης υλοποιείται με την εκπόνηση ενός πραγματικού project που αξιολογείται στο τέλος του σεμιναρίου.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 • Τάσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες, συμπεριφορά καταναλωτών, παρακολούθηση αγοράς (Business Intelligence)
 • e-επιχειρηματικά μοντέλα και e-marketing plan
 • Καθορισμός στόχων και μετρήσιμων δεικτών (Key Performance Indicators – KPIs)
 • Ολοκληρωμένη πολυ-καναλική προσέγγιση (omni-channel integration)
 • Δημιουργία εμπιστοσύνης στο ψηφιακό περιβάλλον (trust building)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 • Αρχές ανάπτυξης ενός site και e-shop
 • Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου (content marketing)
 • Search Engine Optimization (SEO)
 • Διαφήμιση display & native advertising
 • Search Engine Marketing (SEM) / Google Ads
 • E-mailing
 • Web site analytics / Google Analytics 4
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media): περιεχόμενο, διαφήμιση, analytics
 • Mobile marketing
 • Affiliate marketing
 • Συνολικό πρόγραμμα δράσης (Integrated digital action plan)
 • Νομικά θέματα στο digital marketing
σεμινάριο social media

Η ολοκληρωμένη  πρακτική εφαρμογή των γνώσεων γίνεται μέσα από την υλοποίηση ενός ατομικού project το αντικείμενο του οποίου επιλέγει ο κάθε εκπαιδευόμενος.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

web analytics
ασφάλεια και πληροφορία
mobile marketing
seo
social media
google adwords
content marketing

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗ
ΘΕΣΗ ΣΟΥ
στο DigiMa