Οργάνωση & Κόστος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Οι στόχοι του προγράμματος και το προφίλ του κοινού στο οποίο απευθύνεται μας οδήγησαν στο σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που συνδυάζει θεωρητικό υπόβαθρο, ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και πρακτική εφαρμογή.

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών συνοδεύονται από πρακτικά παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης (case studies), ασκήσεις εφαρμογής και, ανάλογα με το θέμα, χρήση εφαρμογών σε Η/Υ. Ένα πολύ σημαντικό συστατικό του σεμιναρίου αποτελεί η εκπόνηση ενός ατομικού project.

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ PROJECT

Συνίσταται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός e-marketing plan για ένα site ή e-shop, το οποίο επιλέγει ο κάθε εκπαιδευόμενος στην αρχή του σεμιναρίου. Περιλαμβάνει την ανάλυση της αγοράς, το σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων ενεργειών ψηφιακού μάρκετινγκ, την μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η εργασία αυτή εκπονείται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, κάτω από την καθοδήγηση ενός επιβλέποντα καθηγητή.

Δείτε projects εκπαιδευόμενων του DigiMa μερικά από τα οποία έχουν καταλήξει στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Δες τα projects των εκπαιδευόμενων του DigiMa, μερικά από τα οποία έχουν καταλήξει στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Certificate KEDIVIM AUEB

Το project αποτελεί το μέσο για την ολοκληρωμένη και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που αναπτύσσει το σεμινάριο κατάρτισης του ΟΠΑ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωσή του χορηγείται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 87 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης συν την εκπόνηση πραγματικού project σε διάρκεια 3,5 μηνών. Οργανώνονται δύο εκπαιδευτικές σειρές DigiMa ανά έτος: Φεβρουάριο – Ιούνιο και Σεπτέμβριο – Ιανουάριο.

Τα μαθήματα γίνονται Τρίτη και Παρασκευή 18:30-21:30 στους χώρους του ΚΕΔΙΒΙΜ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεφαλληνίας 46, Αθήνα).

Το σεμινάριο προσφέρεται και με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, με εξ αποστάσεως σύνδεση των εκπαιδευόμενων από το χώρο τους, τις ημέρες και ώρες των μαθημάτων (live σύνδεση). Για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός, ένας υπολογιστής (desktop ή laptop) με σύνδεση στο διαδίκτυο αρκεί. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης μπορείτε να θέτετε ερωτήσεις προς τον εισηγητή γραπτά (μέσω chat) ή και προφορικά.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα Ελληνικά, αλλά σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι στα Αγγλικά.

Διαβάστε εδώ τον Κανονισμό Σπουδών των προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ.

Επόμενη εκπαιδευτική σειρά (21 σειρά): Σεπτέμβριος 2024
Με ανανεωμένο, εμπλουτισμένο και εκτενέστερο περιεχόμενο

Μονάδες ECTS: 6

Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 87
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω livestreaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 45
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 48
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 180
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 13
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κόστος παρακολούθησης του προγράμματος ανέρχεται στα 1100 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού υλικού που θα δοθεί στους συμμετέχοντες.

Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται σε 3 δόσεις: μια προκαταβολή πριν την έναρξη του προγράμματος για την επιβεβαίωση της εγγραφής και 2 ισόποσες δόσεις στη μέση και στο τέλος της εκπαίδευσης.

Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής για την καταβολή του κόστους συμμετοχής μέσω πιστωτικής κάρτας.

Παρέχεται έκπτωση 10% στους απόφοιτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (για ιδιωτικές συμμετοχές), 15% για σύνολο τεσσάρων και άνω εταιρικών συμμετοχών, 25% σε περιορισμένο αριθμό ανέργων.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗ
ΘΕΣΗ ΣΟΥ
στο DigiMa