Συχνές ερωτήσεις

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του digital marketing, θεωρητική και πρακτική, που περιλαμβάνει όλα τα μέσα και εργαλεία, το συνδυασμό μεταξύ τους και την ένταξή τους στους γενικότερους στόχους και στρατηγική. Το συνδυασμό της ακαδημαϊκής γνώσης με την εμπειρία των επαγγελματιών του χώρου, με την εγκυρότητα και το υψηλά standards του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Την πρακτική εφαρμογή που παίρνει «σάρκα και οστά» μέσα από το project, το οποίο βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και καταστάσεις από την αγορά που ενδιαφέρει κάθε εκπαιδευόμενο

To DigiMa είναι σχεδιασμένο για επαγγελματίες, άτομα που έχουν ήδη μια επαγγελματική εμπειρία και θέλουν να τη συνδυάσουν με τις πρακτικές γνώσεις σε digital marketing που προσφέρονται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Για φοιτητές ή άτομα χωρίς επαγγελματική εμπειρία προτείνουμε το σεμινάριο e-DigiMa, την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση μέσω e-learning στις αρχές και τα εργαλεία του digital marketing.

Με το DigiMa θα μπορέσεις να εντάξεις τις γνώσεις και την εμπειρία σου στο συνολικό πλαίσιο μιας στρατηγικής marketing. Με αυτό τον τρόπο θα συνδέσεις πιο αποτελεσματικά τις διάφορες ενέργειες με τους στόχους της εταιρίας. Θα συναντήσεις και θα μάθεις από κορυφαία στο αντικείμενό τους στελέχη – ειδικούς της αγοράς συζητώντας μαζί τους τις βέλτιστες πρακτικές για να κάνεις ακόμα καλύτερα τη δουλειά σου

Η πληροφορική και το marketing συγκλίνουν πλέον σε σημαντικό βαθμό και αλληλοσυμπληρώνονται. Το DigiMa θα σου προσφέρει το επιχειρηματικό σκεπτικό που βρίσκεται πίσω από τη χρήση τεχνολογικών εφαρμογών. Αυτό θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη συνεργασία με εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες, στην ευθυγράμμιση των ενεργειών με τους εμπορικούς στόχους, σε διεύρυνση επαγγελματικών ευκαιριών. Κατανοώντας καλύτερα τη δυναμική αλληλεπίδραση Πληροφορικής & Marketing, θα μπορείς να έχεις σίγουρα καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα στην εργασία σου.

Προαπαιτούμενο της παρακολούθησης του DigiMa είναι μια βασική γνώση και χρήση των ψηφιακών μέσων (web sites, social media). Στη συνάντηση που θα έχεις με τον επιστημονικό υπεύθυνο της εκπαίδευσης κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων μπορείς να διευκρινίσεις πιο συγκεκριμένα το επίπεδό σου. Για άτομα χωρίς καμία προηγούμενη εξοικείωση προτείνουμε το σεμινάριο e-DigiMa.

Το ψηφιακό μάρκετινγκ έχει εφαρμογή σε κάθε κλάδο, δραστηριότητα, εταιρία και δεν αφορά μόνο την on-line πώληση. Στην πραγματικότητα καλύπτει όλο το φάσμα των ενεργειών μάρκετινγκ, οι οποίες ούτως ή άλλως θα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο εργαλεία digital. Οι γνώσεις που θα αποκομίσεις από το DigiMa θα σου είναι όχι μόνο χρήσιμες, αλλά απαραίτητες στο άμεσο μέλλον, δεδομένου ότι το παραδοσιακό με το σύγχρονο Marketing είναι πλέον ένα και ολοκληρωμένο.

Στον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών και την αντιμετώπιση απειλών του ψηφιακού περιβάλλοντος. Στο σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μάρκετινγκ, το οποίο θα αξιοποιεί όλα τα νέα μέσα επικοινωνίας και δίκτυα πώλησης. Στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες, στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της  αποτελεσματικότητας των ενεργειών σου. Με λίγα λόγια, μπορεί να ανοίξει και νέους δρόμους στην επιχείρηση και να συμβάλει στην επιτυχία της.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μελέτες περίπτωσης (case studies), ασκήσεις και εφαρμογές σε Η/Υ καθώς και την υλοποίηση ενός πραγματικού Project ψηφιακού μάρκετινγκ κατά τη διάρκεια του οποίου θα εφαρμοστούν στην πράξη, από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση και την ανάλυση αποτελεσμάτων, μεγάλο μέρος των ψηφιακών μέσων που παρουσιάζονται στην εκπαίδευση.

Οι εξωτερικοί εισηγητές είναι επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο που διδάσκουν και προέρχονται από καταξιωμένες εταιρίες του χώρου. Το περιεχόμενο των παρουσιάσεών τους έχει προετοιμαστεί σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος. Δεν μεταδίδουν μόνο προσωπικές εμπειρίες, προσφέρουν δομημένη γνώση στις αρχές αποτελεσματικής χρήσης των διαφόρων ψηφιακών μέσων και εργαλείων.

Δείτε τους εισηγητές

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗ
ΘΕΣΗ ΣΟΥ
στο DigiMa