Το περιεχόμενο του DigiMa Advanced

Το DigiMa Advanced σχεδιάστηκε για να προσφέρει εφαρμοσμένη και εφαρμόσιμη εξειδικευμένη γνώση στα σύγχρονα εργαλεία του digital marketing. Το περιεχόμενό του ανανεώνεται, ενημερώνεται και προσαρμόζεται σε διαρκή βάση για να καλύπτει τις αλλαγές και εξελίξεις στο αντικείμενο.

Πέραν των τεχνικών γνώσεων κάθε επί μέρους θέματος, τα εργαλεία και οι πλατφόρμες που παρουσιάζονται συνδέονται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ με τρόπο ώστε να οδηγούν στην επίτευξη των επιθυμητών στόχων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 70 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης και συμπληρωματικό ηλεκτρονικό υλικό μελέτης στα θέματα:

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου ψηφιακού μάρκετινγκ – Digital marketing plan:  τάσεις στα ψηφιακά μέσα, digital audit, καθορισμός στόχων και στρατηγικής,  KPIs, action plan
  • Web analytics (GA4): reports, KPIs, measurement plan, Looker Studio
  • Search Engine Optimization: planning, strategies, measures, future trends
  • Google ads: search, display & video ads, planning, reporting, optimization
  • Social media: content & ads @ Meta, TikTok, YouTube, LinkedIn
  • AI for digital marketing: τάσεις, εφαρμογές, εργαλεία
  • Marketing automations & Customer Data Platforms: e-mail & newsletters, metrics, optimization, automations, customer base segmentation, cross-channel data connection, 360 customer view
  • Budgeting & media planning: budget allocation, time table, αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων μέσω ατομικής ενασχόλησης με το project, «εργασία» κάθε συμμετέχοντα, σε συνεργασία με μια πραγματική εταιρεία ή οργανισμό.

Λόγω της εξειδίκευσης και της εφαρμοσμένου χαρακτήρα του, η παρακολούθηση του DigiMa Advanced προϋποθέτει αρχικές γνώσεις στα θέματα της εκπαίδευσης (SEO, GA4, Google & Meta ads) και πρόσβαση στους αντίστοιχους λογαριασμούς (και μέσω του project).

ECTS

Το DigiMa Advanced προσφέρει 6 διδακτικές πιστωτικές μονάδες ECTS, με την πιο κάτω ανάλυση.

Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 70

Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω live streaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.

Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 35

Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).

Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 75

Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.

Συνολικές ώρες: 180

Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.

Εβδομάδες εκπαίδευσης: 15

Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗ
ΘΕΣΗ ΣΟΥ
στο DigiMa