Οργάνωση & Κόστος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Οι στόχοι του προγράμματος και το προφίλ του κοινού στο οποίο απευθύνεται μας οδήγησαν στο σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που συνδυάζει θεωρητικό υπόβαθρο, ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και πρακτική εφαρμογή.

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών συνοδεύονται από πρακτικά παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης (case studies), ασκήσεις εφαρμογής και, ανάλογα με το θέμα, χρήση εφαρμογών σε Η/Υ. Ένα πολύ σημαντικό συστατικό της εκπαίδευσης αποτελεί η εκπόνηση ενός ατομικού project.

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ PROJECT

Συνίσταται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός e-marketing plan για ένα site ή e-shop το οποίο επιλέγει ο κάθε εκπαιδευόμενος. Περιλαμβάνει την ανάλυση της αγοράς, το σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων ενεργειών ψηφιακού μάρκετινγκ, την μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η εργασία αυτή εκπονείται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, κάτω από την καθοδήγηση ενός επιβλέποντα καθηγητή.

Το project αποτελεί το μέσο για την ολοκληρωμένη και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που αναπτύσσει το πρόγραμμα και οδηγεί στην πιστοποίηση. Δείτε projects εκπαιδευόμενων του DigiMa μερικά από τα οποία έχουν καταλήξει στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Δες τα projects των εκπαιδευόμενων του DigiMa, μερικά από τα οποία έχουν καταλήξει στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 81 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης σε διάρκεια 3 μηνών. Οργανώνονται δύο εκπαιδευτικές σειρές DigiMa ανά έτος: Φεβρουάριο – Μάιο και Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο.

Τα μαθήματα γίνονται Τρίτη και Παρασκευή 18:30-21:30 & κάποια Σάββατα 10:00-16:30, στους χώρους του ΚΕΔΙΒΙΜ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεφαλληνίας 46, Αθήνα)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 1100 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων των καθηγητών που θα δοθούν στους συμμετέχοντες.

Παρέχεται έκπτωση 10% στους απόφοιτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 15% για πλέον των τριών εταιρικών συμμετοχών, 25% σε περιορισμένο αριθμό ανέργων.

Το DigiMa μπορεί να ενταχθεί στην επιδότηση ΛΑΕΚ 0,45%.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων
σε κάθε σειρά:
32 άτομα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗ
ΘΕΣΗ ΣΟΥ
στο DigiMa