Σε ποιους απευθύνεται το e-DigiMa

Το σεμινάριο e-DigiMa απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ατόμων που επιθυμούν να αποκτήσουν μια καλή βάση γνώσεων στα ψηφιακά μέσα, εργαλεία και στρατηγικές του digital marketing:

  • στελέχη, επαγγελματίες και επιχειρηματίες που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν μέσα digital marketing – ή που θα χρησιμοποιούν ήδη εμπειρικά, ως αυτοδίδακτοι,
  • φοιτητές ή πτυχιούχους που θέλουν να συμπληρώσουν τις γνώσεις και την εκπαίδευσή τους στο ιδιαίτερα επίκαιρο και χρήσιμο αντικείμενο του digital marketing.

ΤΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΩ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ
ΤΟ e-DigiMa

  • τις γνώσεις και βασικές αρχές που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών μέσων και εργαλείων, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ
  • προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης: τόσο οι γνώσεις όσο και το επίπεδο του DigiMa και του e-DigiMa έχουν ήδη αναγνωριστεί στην αγορά εργασίας
  • ένταξη στην κοινότητα των αποφοίτων του DigiMa: το DigiMa community αριθμεί περισσότερους από 1000 απόφοιτους (DigiMa & e-DigiMa), μέλη κλειστής ομάδας στο Facebook και Linkedin. Η ομάδα είναι ιδιαίτερα ενεργή στην ανταλλαγή εμπειριών, ευκαιριών εργασίας, συνεργασίας, υποστήριξης και επαγγελματικής ενημέρωσης. Επίσης, οι απόφοιτοι του e-DigiMa μπορούν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από το DigiMa με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων και το networking
  • πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού από το ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ, με την εγκυρότητα και το αξιοπιστία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του κορυφαίου ελληνικού πανεπιστημίου στο χώρο της οικονομίας και της διοίκησης.

The DigiMa Community

  • το προφίλ προηγούμενων σειρών,
  • τι λένε οι απόφοιτοι για το DigiMa και το eDigiMa,
  • εκδηλώσεις δικτύωσης και επιμόρφωσης των αποφοίτων του DigiMa.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗ
ΘΕΣΗ ΣΟΥ
στο e-DigiMa