Το περιεχόμενο του e-DigiMa

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 5 θεματικές ενότητες:

  1. Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή: το ψηφιακό περιβάλλον και η δυναμική του, συνέπειες και προκλήσεις για την επιχείρηση, επιχειρηματικά μοντέλα και e-marketing plan, δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας (KPIs)
  2. Περιεχόμενο και Search Engine Optimization: Αρχές content, λειτουργία μηχανών αναζήτησης, ενέργειες search engine optimization
  3. Διαφήμιση στα Ψηφιακά Μέσα: μέσα και μορφές ψηφιακής διαφήμισης, διαφήμιση στη Google, διαφήμιση σε Facebook & Instagram, διαφήμιση στο LinkedIn, Direct display, Programmatic advertising, Affiliation, email marketing
  4. Σχεδιασμός Διαφημιστικής Εκστρατείας & Μέτρηση Αποτελεσματικότητας: media plan, Google analytics, Facebook insights, LinkedIn analytics, e-mail metrics, αξιολόγηση διαφημιστικών καμπανιών (ad campaign reporting).
  5. Από το Ψηφιακό στο Πολυ-καναλικό Μάρκετινγκ: omni-channel μάρκετινγκ, customer journey, δημιουργία και ενδυνάμωση εμπιστοσύνης στον ψηφιακό κόσμο (trust building) Διαβάστε περισσότερα

Το περιεχόμενο ανανεώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς ώστε να εντάσσει τις εξελίξεις του χώρου

e-DigiMa περιεχόμενο

Η e-learning εκπαίδευση σε Digital Marketing
που θα σας ανοίξει νέες προοπτικές.

Μια σύντομη παρουσίαση του e-DigiMa

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗ
ΘΕΣΗ ΣΟΥ
στο e-DigiMa