Το περιεχόμενο του e-DigiMa

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες 5 θεματικές ενότητες:

  1. Μάρκετινγκ στην ψηφιακή εποχή:το ψηφιακό περιβάλλον και η δυναμική του, συνέπειες και προκλήσεις για την επιχείρηση, επιχειρηματικά μοντέλα και e-marketing plan
  2. Αγοραστικές διαδρομές και δίκτυα πώλησης:Συμπεριφορά καταναλωτή στο διαδίκτυο, πολυ-καναλικό (omni-channel) μάρκετινγκ
  3. Διαφήμιση στα ψηφιακά μέσα:χαρακτηριστικά των ψηφιακών μέσων, mobile, διαφήμιση display, χρήση μηχανών αναζήτησης
  4. Περιεχόμενο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης:είδη και μορφές περιεχομένου (content marketing), αρχές αξιοποίησης των κυριότερων κοινωνικών δικτύων
  5. Σχεδιασμός διαφημιστικής εκστρατείας & μέτρηση αποτελεσματικότητας:media plan, δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας, Web metrics, Social media metrics

Η e-learning εκπαίδευση σε Digital Marketing
που θα σας ανοίξει νέες προοπτικές.

Μια σύντομη παρουσίαση του e-DigiMa

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗ
ΘΕΣΗ ΣΟΥ
στο e-DigiMa