Οργάνωση & Κόστος του e-DigiMa

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το e-DigiMa διδάσκεται εξ ολοκλήρου από απόσταση, μέσω ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Με την εγγραφή του στο πρόγραμμα ο εκπαιδευόμενος αποκτά πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) μέσω της οποίας υλοποιείται όλη η εκπαιδευτική διαδικασία.

Η πλατφόρμα περιέχει προτεινόμενο ημερολόγιο και οδηγίες μελέτης καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει: διαδραστικές παρουσιάσεις, κείμενα, πηγές για περαιτέρω και συμπληρωματική μελέτη, ασκήσεις αυτο-εξάσκησης, εργασίες. Κάθε εκπαιδευόμενος παρακολουθείται από έναν καθηγητή – σύμβουλο στον οποίο μπορεί να απευθύνει τις απορίες του.
Δείτε περισσότερα

Εκπαιδευτική προσσέγιση e-learing digital marketing e-digima

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης κάθε διδακτικής ενότητας οι συμμετέχοντες αξιολογούνται για τις γνώσεις που αποκόμισαν μέσω ηλεκτρονικού τεστ αξιολόγησης και σε κάποιες περιπτώσεις μέσω εργασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στο πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με προϋπόθεση την επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού στα τεστ αξιολόγησης κάθε ενότητας, καθώς και στην  εργασία (σε όποια ενότητα απαιτείται).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος εκπαίδευσης είναι 40 ώρες και το πρόγραμμα διαρκεί 7 ημερολογιακές εβδομάδες. Οργανώνονται τρεις εκπαιδευτικές σειρές e-DigiMa ανά έτος: Φεβρουάριο – Μάρτιο, Απρίλιο – Μάιο και Οκτώβριο – Νοέμβριο.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα Ελληνικά, αλλά σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι στα Αγγλικά.

Επόμενη εκπαιδευτική σειρά: 25/2 – 11/4/2020

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 420 ευρώ. Σύμφωνα με την εκπτωτική πολιτική των e-learning προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΟΠΑ  παρέχεται έκπτωση 20% για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων: άνεργοι, φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ, ομαδικές εγγραφές ( τουλάχιστον 4 άτομα που εργάζονται στον ίδιο οργανισμό), τρίτεκνοι – πολύτεκνοι, συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας.

Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται σε 2 δόσεις: μια προκαταβολή πριν την έναρξη του προγράμματος για την επιβεβαίωση της εγγραφής και μια δόση κατά την διάρκεια του προγράμματος.

Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής για την καταβολή του κόστους συμμετοχής μέσω πιστωτικής κάρτας.

Λόγω της εξ αποστάσεως φύσης του, το e-DigiMa δεν μπορεί να ενταχθεί στην επιδότηση ΛΑΕΚ 0,24%.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗ
ΘΕΣΗ ΣΟΥ
στο e-DigiMa