Οργάνωση & Κόστος του e-DigiMa

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το e-DigiMa διδάσκεται εξ ολοκλήρου από απόσταση, μέσω ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Με την εγγραφή του στο πρόγραμμα ο εκπαιδευόμενος αποκτά πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) μέσω της οποίας υλοποιείται όλη η εκπαιδευτική διαδικασία.

Η πλατφόρμα περιέχει προτεινόμενο ημερολόγιο και οδηγίες μελέτης καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει: διαδραστικές παρουσιάσεις, κείμενα, πηγές για περαιτέρω και συμπληρωματική μελέτη, ασκήσεις αυτο-εξάσκησης, εργασίες. Κάθε εκπαιδευόμενος παρακολουθείται από έναν καθηγητή – σύμβουλο στον οποίο μπορεί να απευθύνει τις απορίες του.

Εκπαιδευτική προσσέγιση e-learing digital marketing e-digima

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης κάθε διδακτικής ενότητας οι συμμετέχοντες αξιολογούνται για τις γνώσεις που αποκόμισαν μέσω ηλεκτρονικού τεστ αξιολόγησης και σε κάποιες περιπτώσεις μέσω εργασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στο πιστοποιητικό παρακολούθησης με προϋπόθεση την επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού στα τεστ αξιολόγησης κάθε ενότητας, καθώς και στην  εργασία (σε όποια ενότητα απαιτείται).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος εκπαίδευσης είναι 40 ώρες και το πρόγραμμα διαρκεί 7 ημερολογιακές εβδομάδες. Οργανώνονται τρεις εκπαιδευτικές σειρές e-DigiMa ανά έτος: Φεβρουάριο – Μάρτιο, Απρίλιο Μάιο και Οκτώβριο – Νοέμβριο.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 420 ευρώ. Παρέχεται έκπτωση 10% στους απόφοιτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 15% για τρεις και πλέον εταιρικές συμμετοχές, 50% σε ανέργους.

Λόγω της εξ αποστάσεως φύσης του, το e-DigiMa δεν μπορεί να ενταχθεί στην επιδότηση ΛΑΕΚ 0,45%.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗ
ΘΕΣΗ ΣΟΥ
στο e-DigiMa