Οργάνωση & Κόστος του e-DigiMa

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το e-DigiMa διδάσκεται εξ ολοκλήρου από απόσταση, μέσω ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Με την εγγραφή του στο πρόγραμμα ο εκπαιδευόμενος αποκτά πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) μέσω της οποίας υλοποιείται όλη η εκπαιδευτική διαδικασία.

Η πλατφόρμα περιέχει προτεινόμενο ημερολόγιο και οδηγίες μελέτης καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει: διαδραστικές παρουσιάσεις, κείμενα, πηγές για περαιτέρω και συμπληρωματική μελέτη, ασκήσεις αυτο-εξάσκησης, εργασίες. Κάθε εκπαιδευόμενος παρακολουθείται από έναν καθηγητή – σύμβουλο στον οποίο μπορεί να απευθύνει τις απορίες του.

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης κάθε διδακτικής ενότητας οι συμμετέχοντες αξιολογούνται για τις γνώσεις που αποκόμισαν μέσω ηλεκτρονικού τεστ αξιολόγησης και σε κάποιες περιπτώσεις μέσω εργασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στο πιστοποιητικό παρακολούθησης με προϋπόθεση την επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού στα τεστ αξιολόγησης κάθε ενότητας, καθώς και στην  εργασία (σε όποια ενότητα απαιτείται).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος εκπαίδευσης είναι 40 ώρες και το πρόγραμμα διαρκεί 7 ημερολογιακές εβδομάδες. Οργανώνονται τρεις εκπαιδευτικές σειρές e-DigiMa ανά έτος: Φεβρουάριο – Μάρτιο, Απρίλιο Μάιο και Οκτώβριο – Νοέμβριο.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 420 ευρώ. Παρέχεται έκπτωση 10% στους απόφοιτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 15% για τρεις και πλέον εταιρικές συμμετοχές, 50% σε ανέργους.

Λόγω της εξ αποστάσεως φύσης του, το e-DigiMa δεν μπορεί να ενταχθεί στην επιδότηση ΛΑΕΚ 0,45%.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗ
ΘΕΣΗ ΣΟΥ
στο e-DigiMa