Οργάνωση & Κόστος του e-DigiMa

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το e-DigiMa διδάσκεται εξ ολοκλήρου από απόσταση, μέσω ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Εφόσον ολοκληρώσει την εγγραφή του στο σεμινάριο ο εκπαιδευόμενος, ανήμερα της έναρξης της εκπαίδευσης, αποκτά πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) μέσω της οποίας υλοποιείται όλη η εκπαιδευτική διαδικασία. Η εκπαίδευση είναι ασύγχρονη, ο εκπαιδευόμενος έχει την ευχέρεια να μελετήσει το εκπαιδευτικό υλικό στο δικό του χρόνο.

Η πλατφόρμα περιέχει προτεινόμενο ημερολόγιο και οδηγίες μελέτης καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει: tutorialscase studies, συζήτηση παραδειγμάτων, video και ηχογραφημένα μαθήματα, πηγές για περαιτέρω και συμπληρωματική μελέτη, ασκήσεις αυτο-εξάσκησης, εργασίες. Κάθε εκπαιδευόμενος παρακολουθείται από έναν καθηγητή – σύμβουλο στον οποίο μπορεί να απευθύνει τις απορίες του. Διαβάστε εδώ την αναλυτική παρουσίαση της εκπαίδευσης e-DigiMa

Εκπαιδευτική προσέγγιση e-learning digital marketing e-DigiMa AUEB
Certificate KEDIVIM AUEB

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης κάθε διδακτικής ενότητας οι συμμετέχοντες αξιολογούνται για τις γνώσεις που αποκόμισαν μέσω ηλεκτρονικού τεστ αξιολόγησης και σε κάποιες περιπτώσεις μέσω εργασίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με προϋπόθεση την επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού στα τεστ αξιολόγησης κάθε ενότητας, καθώς και στην εργασία (σε όποια ενότητα απαιτείται).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος εκπαίδευσης είναι 50 ώρες και το πρόγραμμα διαρκεί 8 ημερολογιακές εβδομάδες. Οργανώνονται τρεις εκπαιδευτικές σειρές σεμιναρίων e-DigiMa ανά έτος: Φεβρουάριο – Μάρτιο, Απρίλιο – Μάιο και Οκτώβριο – Νοέμβριο.

Η γλώσσα διδασκαλίας του σεμιναρίου είναι τα Ελληνικά, αλλά σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι στα Αγγλικά.

Διαβάστε εδώ τον αναλυτικό ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ E-DIGIMA.

Μονάδες ECTS: 3
Συνολικές ώρες: 90
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, καθώς και τις ώρες ατομικής μελέτης.

Επόμενη εκπαιδευτική σειρά: 14 Οκτωβρίου – 8 Δεκεμβρίου 2024

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής των διδάκτρων ανέρχεται στα 420 ευρώ. Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται σε 2 δόσεις: μια προκαταβολή πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος για την επιβεβαίωση της εγγραφής και μια δόση κατά την διάρκεια του προγράμματος.

Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής για την καταβολή των δόσεων μέσω πιστωτικής κάρτας.

Δικαιολογητικά Εκπτωτικής
Πολιτικής

Σύμφωνα με την εκπτωτική πολιτική των elearning προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ παρέχονται οι εξής εκπτώσεις:

  • Άνεργοι: 20%
  • Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
  • Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
  • Τρίτεκνοι/πολύτεκνοι: 20%
  • Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
  • Άτομα με ειδικές ανάγκες ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
  • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%
    *Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν συνδυαστικά

Λόγω του ασύγχρονου τρόπου παρακολούθησης, το e-DigiMa δεν μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗ
ΘΕΣΗ ΣΟΥ
στο e-DigiMa