Ενδο-εταιρικά workshops:
εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας,
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εξειδικευμένη ενδο-εταιρική εκπαίδευση σε ομάδες προσωπικού-στελεχών, εστιασμένη σε συγκεκριμένα επιμέρους θέματα, σημεία βελτίωσης ή projects της εταιρείας.

Προσφέρει

 • προσαρμογή της θεματολογίας και της διάρκειας της εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο οργανισμό
 • βαθιά γνώση του θέματος με στόχο της αλλαγή συμπεριφοράς – κουλτούρας
 • workshops με ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε συγκεκριμένο Project προς υλοποίηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ενδοεταιρικά workshops

ενδεικτική θεματολογία:

 • Digital transformation project design
 • Customer Experience
 • Omnichannel Strategy
 • Customer Journey Mapping
 • Trust Building
 • Inter-department alignment
 • Organizational culture & alignment
 • Change management
 • Digital marketing
 • GDPR (General Data Protection Regulation)
 • άλλα σχετικά αντικείμενα κατόπιν συνεννόησης με την επιχείρηση

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Συνδυασμός κλασσικών και πρωτότυπων μεθόδων διάδρασης με τους συμμετέχοντες, βασισμένων σε συγκεκριμένο Learning Plan.

Design thinking, Transformative learning, σε μικρές παράλληλες ομάδες, δια-τμηματικές ή μη, αναλόγως του θέματος – Project, μετά από σχετική ανάλυση της συγκεκριμένης ανάγκης της επιχείρησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Σέργιος Δημητριάδης, καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιστημονικός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος Digital Marketing & Social Media – DigiMa. Linkedin: Sergios Dimitriadis

Μαρία Βακόλα, καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Co-founder of Job-Pairs. Linkedin: Maria Vakola

Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής, αναπληρωτής καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Linkedin: Alexandros Papalexandris

Νίκος Κυρέζης, Msc & PhD Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος επικοινωνίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Linkedin: Nikos Kyrezis

Άννα Καραδημητρίου, Vice President, Focus Bari S.A. Linkedin: Anna Karadimitriou

Έλενα Σπυροπούλου, δικηγόρος, Data Protection Officer, Linkedin: Elena Spiropoulou

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ

Η οργάνωση προσωποποιημένης εκπαίδευσης γίνεται κατόπιν συνάντησης και προετοιμασίας της με την επιχείρηση. Το κόστος συμφωνείται επίσης κατά περίπτωση. Η εκπαίδευση μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.

Εάν ενδιαφέρεστε μπορείτε να επικοινωνήσετε σχετικά μαζί μας.