Επανέγκριση του Μεταπτυχιακού μας “Μάρκετινγκ & Επικοινωνία”

Το νέο πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού μας έλαβε πλέον την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και δέχεται αιτήσεις από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 21/9/2018.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου https://lnkd.in/gUpS4g4.

Δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: .

Η Γραμματεία του ΠΜΣ θα παραμείνει κλειστή το διάστημα 6/8/2018-24/8/2018.

Share this post