Συχνές Ερωτήσεις - DigiΜa - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Digital Marketing από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συχνές Ερωτήσεις

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του digital marketing, που περιλαμβάνει όλα τα μέσα και εργαλεία, το συνδυασμό μεταξύ τους και την ένταξή τους στους γενικότερους στόχους και στρατηγική – σε σχέση με την αποσπασματική γνώση μεμονωμένων εργαλείων. Το συνδυασμό της ακαδημαϊκής γνώσης με την εμπειρία των επαγγελματιών του χώρου, με την εγκυρότητα και το υψηλά standards του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).
To DigiMa είναι σχεδιασμένο για επαγγελματίες, άτομα που έχουν ήδη μια επαγγελματική εμπειρία και θέλουν να τη συνδυάσουν με τις πρακτικές γνώσεις σε digital marketing που προσφέρονται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Για φοιτητές ή άτομα χωρίς επαγγελματική εμπειρία προτείνουμε το e-DigiMa, την εκπαίδευση μέσω e-learning στις αρχές και τα εργαλεία του digital marketing.
Με το DigiMa θα μπορέσετε να εντάξετε τις γνώσεις και την εμπειρία σας στο συνολικό πλαίσιο μιας στρατηγικής μάρκετινγκ. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσετε να συνδέσετε πιο αποτελεσματικά τις διάφορες ενέργειες με τους στόχους της εταιρίας – πελάτη σας και να παρέχετε πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
Το DigiMa θα σας προσφέρει την κατανόηση του πλαισίου της στρατηγικής μάρκετινγκ την οποία οι ψηφιακές τεχνολογίες και μέσα καλούνται να υποστηρίξουν, το σκεπτικό του μάρκετινγκ πίσω από τη χρήση τεχνολογικών εφαρμογών. Αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερη συνεργασία με εσωτερικούς (ενδο-εταιρικούς) και εξωτερικούς πελάτες καθώς και στην αποτελεσματικότερη ευθυγράμμιση των ενεργειών σας με τους εμπορικούς στόχους της επιχείρησης.
Προαπαιτούμενο της παρακολούθησης του DigiMa είναι μια βασική εξοικείωση με τη χρήση των ψηφιακών μέσων (internet, social media). Στη διάρκεια της εκπαίδευσης θα γνωρίσετε τη φύση και τη χρήση των μέσων και εργαλείων του ψηφιακού μάρκετινγκ, χωρίς να χρειαστείτε τεχνικές γνώσεις (πληροφορικής).
Το ψηφιακό μάρκετινγκ έχει εφαρμογή σε κάθε κλάδο, δραστηριότητα, εταιρία και δεν αφορά μόνο την on-line πώληση. Στην πραγματικότητα καλύπτει όλο το φάσμα των ενεργειών μάρκετινγκ, οι οποίες ούτως ή άλλως θα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο εργαλεία digital. Οι γνώσεις που θα αποκομίσετε από το DigiMa θα σας είναι όχι μόνο χρήσιμες, αλλά απαραίτητες στο άμεσο μέλλον.
Στον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών και την αντιμετώπιση απειλών του ψηφιακού περιβάλλοντος. Στο σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος μάρκετινγκ, το οποίο θα αξιοποιεί όλα τα νέα μέσα επικοινωνίας και δίκτυα πώλησης. Στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες, στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της  αποτελεσματικότητας των ενεργειών σας.
Με την παρακολούθηση του DigiMa ΔΕΝ θα γίνετε ειδικός στα διάφορα εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ. Η ανάπτυξη τέτοιου expertise απαιτεί συστηματική και επαγγελματική πρακτική ενασχόληση σε βάθος χρόνου. Στο DigiMa θα μάθετε τις αρχές της αποτελεσματικής χρήσης αυτών των εργαλείων, τους περιορισμούς τους, το πώς συνδυάζονται μεταξύ τους και με τις υπόλοιπες ενέργειες μάρκετινγκ για την επίτευξη των εκάστοτε στόχων μάρκετινγκ.
Μελέτες περίπτωσης (case studies), workshops σε Η/Υ, καθώς και την υλοποίηση ενός πραγματικού project ψηφιακού μάρκετινγκ που θα καθορίσετε εσείς μαζί τον υπεύθυνο του προγράμματος. Το  project ξεκινά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και ολοκληρώνεται με το πέρας της.
Οι εξωτερικοί εισηγητές είναι επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο που θα διδάξουν και προέρχονται από καταξιωμένες εταιρίες του χώρου του digital. Το περιεχόμενο των παρουσιάσεών τους έχει προετοιμαστεί σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος, κ. Σέργιο Δημητριάδη. Δεν μεταδίδουν μόνο προσωπικές εμπειρίες, προσφέρουν δομημένη γνώση στις αρχές αποτελεσματικής χρήσης των διαφόρων ψηφιακών μέσων και εργαλείων.