Μάρκετινγκ μέσω του LinkedIn

Ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για την αξιοποίηση του LinkedΙn,
του μεγαλύτερου μέσου επαγγελματικής δικτύωσης, ως εργαλείου μάρκετινγκ και πωλήσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πέντε θεματικές ενότητες:

 • Το επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο LinkedIn και η δημιουργία του προσωπικού προφίλ σας.
 • Η ανάπτυξη του επαγγελματικού δικτύου σας και η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης
 • Η δημιουργία και η διαχείριση μιας εταιρικής σελίδας στο LinkedIn και η ανάπτυξη περιεχομένου (δημοσιεύσεις).
 • Η δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας μέσω του LinkedIn Campaign Manager.
 • Η ανάπτυξη πελατών & πωλήσεων και η οικοδόμηση του “Thought Leadership” μέσω του LinkedIn.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Επαγγελματίες και στελέχη που θέλουν να αξιοποιήσουν το LinkedIn για την ανάπτυξη των επικοινωνιακών, μάρκετινγκ και εμπορικών δραστηριοτήτων της επιχείρησής τους (ενδυνάμωση εταιρικής εικόνας, content marketing, διαφήμιση, leads, πωλήσεις, παρακολούθηση της αγοράς), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Μέλη του LinkedIn που επιθυμούν να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους σχέσεις, το επαγγελματικό τους δίκτυο και να ενδυναμώσουν το προφίλ και την προσωπική τους τοποθέτηση (positioning).

Τελειόφοιτους φοιτητές και απόφοιτους, οι οποίοι επιθυμούν να έχουν σύγχρονη ενημέρωση και γνώση για επαγγελματικά θέματα και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του δικτύου LinkedIn για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

LinkedIn

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

eLinkedIn aueb

Το Μάρκετινγκ μέσω του LinkedIn διδάσκεται εξ ολοκλήρου από απόσταση, μέσω ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Με την εγγραφή του στο πρόγραμμα ο εκπαιδευόμενος αποκτά πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) μέσω της οποίας υλοποιείται όλη η εκπαιδευτική διαδικασία. Η εκπαίδευση είναι ασύγχρονη, ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή και την ευχέρεια να δει το υλικό και να μελετήσει στο δικό του χρόνο.

Η πλατφόρμα περιέχει προτεινόμενο ημερολόγιο και οδηγίες μελέτης καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει: βίντεο-παρουσιάσεις των διδασκόντων, tutorials, κείμενα, συμπληρωματικά βίντεο, ασκήσεις, εργασίες, πηγές για περαιτέρω μελέτη. Κάθε εκπαιδευόμενος παρακολουθείται από έναν καθηγητή – σύμβουλο στον οποίο μπορεί να απευθύνει τις απορίες του.

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης κάθε διδακτικής ενότητας οι συμμετέχοντες αξιολογούνται για τις γνώσεις που αποκόμισαν μέσω ηλεκτρονικού τεστ αξιολόγησης και σε κάποιες περιπτώσεις μέσω εργασίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με προϋπόθεση την επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού στα τεστ αξιολόγησης κάθε ενότητας, καθώς και στην εργασία (σε όποια ενότητα απαιτείται).

Certificate KEDIVIM AUEB

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Σέργιος Δημητριάδης
Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος
Καθηγητής στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, ΟΠΑ

Νικόλαος Κυρέζης
Msc & PhD Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Επικοινωνίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος εκπαίδευσης είναι 25 ώρες και το πρόγραμμα διαρκεί 5 ημερολογιακές εβδομάδες. Οργανώνονται τρεις εκπαιδευτικές σειρές e-LinkedIn ανά έτος: Φεβρουάριο – Μάρτιο, Μάιο – Ιούνιο και Οκτώβριο – Νοέμβριο.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα Ελληνικά, αλλά σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι στα Αγγλικά.

Διαβάστε εδώ τον Κανονισμό Σπουδών των προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Μονάδες ECTS: 1,5

Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 0
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω livestreaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 25
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 20
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 45
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 5
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.

Επόμενη εκπαιδευτική σειρά: 11 σειρά

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 240 ευρώ. Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται σε 2 δόσεις: μια προκαταβολή πριν την έναρξη του προγράμματος για την επιβεβαίωση της εγγραφής και μια δόση κατά την διάρκεια του προγράμματος.

Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής για την καταβολή του κόστους συμμετοχής μέσω πιστωτικής κάρτας.

Δικαιολογητικά Εκπτωτικής
Πολιτικής

Σύμφωνα με την εκπτωτική πολιτική των elearning προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ παρέχονται οι εξής εκπτώσεις:

 • Άνεργοι: 20%
 • Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
 • Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
 • Τρίτεκνοι/πολύτεκνοι: 20%
 • Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
 • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%
  *Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν συνδυαστικά

Λόγω της εξ αποστάσεως και ασύγχρονης φύσης του, το Μάρκετινγκ μέσω του LinkedIn δεν μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗ
ΘΕΣΗ ΣΟΥ
στο Μάρκετινγκ μέσω του LinkedIn