Το DigiMa Advanced χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (live streaming)

Από το Σεπτέμβριο 2018 το πρόγραμμα καινοτόμησε προσφέροντας τη δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (live streaming)

Μέθοδος παρακολούθησης DigiMa Advanced μέσω live streaming

  • Εκπαίδευση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς
  • Παρακολούθηση των διαλέξεων (live) από το χώρο του εκπαιδευόμενου
  • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον διδάσκοντα την ώρα του μαθήματος
  • Δυνατότητα παρακολούθησης της βιντεοσκοπημένης διάλεξης σε μεταγενέστερο χρόνο (τα video παραμένουν διαθέσιμα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα έως τη λήξη του προγράμματος)
  • Ηλεκτρονική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος (ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται δωρεάν)
  • Δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός ούτε ιδιαίτερων απαιτήσεων σύνδεση στο διαδίκτυο. Ένας υπολογιστής (desktop ή laptop) με σύνδεση στο διαδίκτυο αρκεί.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗ
ΘΕΣΗ ΣΟΥ
στο DigiMa Advanced