Μάρκετινγκ στην ψηφιακή εποχή: Τι αλλάζει στο ψηφιακό επιχειρηματικό περιβάλλον και πώς προετοιμαζόμαστε, επιχειρήσεις, στελέχη, φοιτητές, για αυτό;

Marketing στην ψηφιακή εποχή

Η εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών και οι νέοι διαδικτυακοί «οδηγοί ζωής» που έχουν εισβάλει στην καθημερινότητά μας είναι προφανές ότι αλλάζουν ριζικά το οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον παγκοσμίως. Για τις επιχειρήσεις, οι αλλαγές αυτές είναι θεμελιακές. Και τόσο εκείνοι που έχουν αναλάβει τη διοίκησή τους, όσοι και οι εργαζόμενοι σε αυτές, πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τα οφέλη, αλλά και τις «παγίδες».

Στο πεδίο του Μάρκετινγκ, τα δεδομένα αλλάζουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Οι ακόλουθες πέντε βασικές συνέπειες αυτών των αλλαγών χαρακτηρίζουν το μάρκετινγκ στην ψηφιακή εποχή και θα βοηθήσουν κάθε ενδιαφερόμενο να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον:

  • Πολυκαναλικό μάρκετινγκ και εμπειρία πελάτη. Ο αγοραστής είναι πλέον πολυ-καναλικός και το ίδιο οφείλει να είναι και η επιχείρηση, στην επικοινωνία, πώληση, εξυπηρέτηση. Ο συνδυασμός και ο συντονισμός των διαφορετικών μέσων και σημείων επαφής με τον πελάτη (φυσικό κατάστημα, web site, κοινωνικά δίκτυα, blogs, e-mail, τηλέφωνο) γίνεται απαραίτητος για την αποτελεσματική διαχείριση της σχέσης και της εμπειρίας του πελάτη.
  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα, proactivity και reactivity. Η ταχύτητα των αλλαγών ωθούν τις επιχειρήσεις να λειτουργούν όλο και συχνότερα βασιζόμενες στον πειραματισμό, τη δομική, μαθαίνοντας στην πορεία και από τα λάθη τους (trial and error).
  • Business intelligence. Το αβέβαιο περιβάλλον και ο τεράστιος όγκος στοιχείων που είναι πλέον διαθέσιμα απαιτούν επένδυση στην παρακολούθηση και ανάλυσή τους, μέσω marketing / business analysts που θα χρησιμοποιούν big data.
  • Απώλεια ελέγχου και ένταξη του πελάτη στην επιχείρηση. Με δεδομένο ότι ένα άτομο εκτίθεται σε μηνύματα που προέρχονται όλο και περισσότερο από τρίτους (άλλους καταναλωτές, άλλες εταιρείες, άλλους συντελεστές της αγοράς) και λιγότερο από την ίδια την εταιρεία, η τελευταία χάνει μεγάλο μέρος του ελέγχου της επικοινωνίας της. Ένα βήμα πιο πέρα από τον πελατοκεντρικό προσανατολισμό, η επιχείρηση πρέπει να δημιουργήσει μια στρατηγική ουσιαστικής και συστηματικής συμμετοχής του πελάτη, να τον εντάξει στη στρατηγική της μάρκετινγκ.
  • Εμπιστοσύνη. Εφόσον η επιχείρηση βρίσκεται πλέον «εκτεθειμένη» στα μάτια, την κρίση και τα σχόλια των πελατών της στο διαδίκτυο, η ικανότητα ανάπτυξης και διαχείρισης της εμπιστοσύνης θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Πώς επηρεάζουν αυτές οι εξελίξεις όσους ασχολούνται, ή πρόκειται να ασχοληθούν, με το digital marketing;

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι αρμοδιότητες του digital marketer είναι πολύ ευρείες, καλύπτοντας από τη δημιουργία περιεχομένου στο site και τα social media μέχρι τη διαχείριση digital campaigns, e-mailing, και το SEO. Οι εταιρείες εμφανίζονται επίσης να προτιμούν ένα μικτό προφίλ, που συνδυάζει γνώσεις και εμπειρία σε μάρκετινγκ και τεχνολογία (ΙΤ).

Αυτό που φαίνεται να απαιτεί μια τέτοια θέση είναι γνώσεις και ικανότητες που μπορεί να μην καθιστούν τον Digital Marketer ειδικό στη χρήση όλων των ψηφιακών εργαλείων, αλλά που του επιτρέπουν να επιλέγει τον σωστό συνδυασμό μέσων και να παρακολουθεί αποτελεσματικά την εφαρμογή τους. Αυτός ο ρόλος επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των digital δραστηριοτήτων γίνεται σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες.

Τέτοια προφίλ απαιτούν συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες που δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην κάλυψη αυτών των αναγκών, μέσω προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών αλλά και επαγγελματικής κατάρτισης που αναπτύσσουμε γνώσεις και δεξιότητες σύγχρονου μάρκετινγκ, analytics και ψηφιακών τεχνολογιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΑ   |   Διά Βίου Μάθηση (ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ)

 

Του κ. Σέργιου Δημητριάδη, Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Share this post
  , , ,