Με πλήρη υποτροφία το σεμινάριο e-DigiΜa του ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ στην νικήτρια ομάδα του 9ου φοιτητικού διαγωνισμού επιχειρηματικότητας και καινοτομίας “JA START UP”

Συνεργασία e-DigiMa και JA START UP

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ με την ευγενική του χορηγία δίνει τη δυνατότητα στη νικήτρια ομάδα του 9ου φοιτητικού διαγωνισμού επιχειρηματικότητας και καινοτομίας “JA START UP” να αναπτύξει τις γνώσεις της στο Digital Marketing και να μπορέσει να προωθήσει την Start Up της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσφέροντας σε όλους τους συμμετέχοντες υποτροφία για τη δωρεάν παρακολούθηση του σεμιναρίου «Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Κοινωνικά Δίκτυα (e-DigiMa)».

Το eLearning σεμινάριο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει στον καταρτιζόμενο τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση της λειτουργίας των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας και προώθησης και αναπτύσσει τις βασικές ικανότητες για την εφαρμογή τους στο πλαίσιο μιας συνολικότερης στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες 5 θεματικές ενότητες:

  1. Μάρκετινγκ στην Ψηφιακή Εποχή: το ψηφιακό περιβάλλον και η δυναμική του, συνέπειες και προκλήσεις για την επιχείρηση, επιχειρηματικά μοντέλα και e-marketing plan, δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας (KPIs)
  2. Περιεχόμενο και Search Engine Optimization: Αρχές content, λειτουργία μηχανών αναζήτησης, ενέργειες search engine optimization
  3. Διαφήμιση στα Ψηφιακά Μέσα: μέσα και μορφές ψηφιακής διαφήμισης, διαφήμιση στη Google, διαφήμιση σε Facebook & Instagram, διαφήμιση στο LinkedIn, Direct display, Programmatic advertising, Affiliation, email marketing
  4. Σχεδιασμός Διαφημιστικής Εκστρατείας & Μέτρηση Αποτελεσματικότητας: media plan, Google analytics, Facebook insights, LinkedIn analytics, e-mail metrics, αξιολόγηση διαφημιστικών καμπανιών (ad campaign reporting).
  5. Από το Ψηφιακό στο Πολυ-καναλικό Μάρκετινγκ: omni-channel μάρκετινγκ, customer journey, δημιουργία και ενδυνάμωση εμπιστοσύνης στον ψηφιακό κόσμο (trust building)

Οι απόφοιτοι του εκπαιδευτικού προγράμματος αποκομίζουν:

  • Τις γνώσεις και βασικές αρχές που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών μέσων και εργαλείων, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ.
  • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης: τόσο οι γνώσεις όσο και το επίπεδο του DigiMa και του e-DigiMa έχουν ήδη αναγνωριστεί στην αγορά εργασίας.
  • Ένταξη στην κοινότητα των αποφοίτων μας: το DigiMa community αριθμεί περισσότερους από 1000 απόφοιτους (DigiMa & e-DigiMa), μέλη κλειστής ομάδας στο Facebook και LinkedIn. Η ομάδα είναι ιδιαίτερα ενεργή στην ανταλλαγή εμπειριών, ευκαιριών εργασίας, συνεργασίας, υποστήριξης και επαγγελματικής ενημέρωσης.
  • Συμμετοχή στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται.
Share this post
  , , , ,