Σε ποιους απευθύνεται το
Omnichannel & Customer Experience

Η διαχείριση εμπειρίας πελάτη και η ολοκληρωμένη – συντονισμένη λειτουργία καναλιών (customer experience management & omni-channel mix) αποτελούν δια-τμηματικό project. Συνεπώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη και τις ομάδες τους από τμήματα που εμπλέκονται άμεσα στη διαχείριση της σχέσης με τον πελάτη: μάρκετινγκ, εμπορικό – πωλήσεων, εξυπηρέτηση πελατών, δικτύων διανομής και καταστημάτων, product & brand managers, BU managers, Customer insights και έρευνα αγοράς. Αφορά επίσης τα τμήματα που συνεργάζονται και υποστηρίζουν τις πιο πάνω λειτουργείες: πληροφορική (ΙΤ), τμήμα διαδικασιών (operations), logistics, διοίκηση προσωπικού (ΗR).

Προφίλ προηγούμενων συμμετεχόντων:

Προερχόμενοι από εταιρείες και οργανισμούς:

 • Customer Support Specialist, Marketing Manager
 • Director of Media and CMS Solutions
 • Customer Experience Manager
 • Marketing Executive, Research Project Manager
 • E-Business Consultant, Sales Consultant
 • CRM
 • Helpdesk Support
 • Digital Communications Specialist
 • Omni-channel Manager
 • Area Manager
 • VP Experience Design
 • IT business analyst
 • e-shop manager
 • Brand Strategy & Marketing Operations Manager
 • Last Mile Orchestrator
 • Visual Merchandising Specialist
 • Culture and Talent Engaging Manager
 • E-Business Commercial Supervisor
 • Instore Design & Commercial Expert
 • Lead UX Designer
 • Brand Experience Manager
 • Supervisor consumer journey analytics
 • Sales & Marketing department manager
 • Customer Success Associate
 • Customer Insights Manager
 • Focus Bari
 • Athens Technology Center
 • Dixons South-East Europe A.E.V.E
 • Gregory’s Food Service Group S.A.
 • Lumino Hellas
 • Workable
 • Convert Group
 • Giochi Preziosi Hellas S.A.
 • Menarini Hellas S.A.
 • Reborrn
 • Mercedes-Benz
 • Philip Morris International
 • Green Motion Greece
 • National Bank of Greece
 • Athens University of Economics and Business
 • Wind Hellas
 • Leroy Merlin
 • Papastratos
 • Nordia
 • Alpha Bank
 • Pfizer Hellas
 • Intersport Athletics S.A.
 • Social Lab
 • The Walt Disney Company
 • TUV HELLAS (TUV NORD)
 • Novartis Hellas
 • Mellon Technologies
 • Adidas
 • Hellenic Petroleum (Ελληνικά Πετρέλαια)

Τι θα κερδίσω από το Omnichannel & Customer Experience:

 • την κατανόηση των στρατηγικών επιπτώσεων της μετάβασης στο omni-channel και την εμπειρία πελάτη
 • τους τρόπους μέτρησης της εμπειρίας πελάτη, της καταγραφής και ανάλυσης του αγοραστικού ταξιδιού (customer journey mapping)
 • την ικανότητα αξιολόγησης, σχεδιασμού και συνδυαστικής χρήσης πολλαπλών καναλιών μίγματος καναλιών (channels-mix)
 • τις πηγές δεδομένων και τον τρόπο αξιοποίησης των marketing analytics
 • τους τρόπους ανάγνωσης της κουλτούρας του οργανισμού μου και της διαχείρισης της αλλαγής προς μια πελατοκεντρική κουλτούρα (change management)
 • πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού από το ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ, με την εγκυρότητα και το αξιοπιστία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του κορυφαίου ελληνικού πανεπιστημίου στο χώρο της οικονομίας και της διοίκησης.
Εκπαιδευόμενοι

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗ
ΘΕΣΗ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Omnichannel & Customer Experience