Οργάνωση & Κόστος του
Omnichannel & Customer Experience

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν είναι απλά ένα σεμινάριο θεωρητικών γνώσεων. Συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με την εμπειρία και προχωρά στην πρακτική εφαρμογής της μέσα από ποικιλία εκπαιδευτικών και βιωματικών δραστηριοτήτων.

Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει την παρουσίαση των εννοιών, πλαισίων αναφοράς και μεθόδων, τη συζήτηση παραδειγμάτων, καλών πρακτικών και case studies, ομαδικές ασκήσεις εφαρμογής. Ειδικότερα η ενότητα της ανάλυσης του αγοραστικού ταξιδιού περιλαμβάνει workshop σχεδιασμού ενός customer journey map και workshop εφαρμογής της μεθοδολογίας design thinking for customer experience management (from ideation to prototyping).

Δείτε ενδεικτικά στιγμιότυπα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των workshops.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Certificate KEDIVIM AUEB

Στους εκπαιδευόμενους που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Η εκπαίδευση υλοποιείται σε δώδεκα 3ωρες συναντήσεις, εκτός ωρών εργασίας (18:30-21:30), δύο φορές την εβδομάδα, Τετάρτη & Παρασκευή, στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα Ελληνικά, αλλά σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι στα Αγγλικά.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά σειρά: 18 άτομα.

Στους εκπαιδευόμενους που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα αποδίδεται Πιστοποιητικό από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διαβάστε εδώ τον Κανονισμό Σπουδών των προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ.

Μονάδες ECTS: 2

Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 36
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω livestreaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 0
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 24
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 60
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 7
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.

Επόμενη εκπαιδευτική σειρά: 8η σειρά

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 850 ευρώ. Παρέχεται έκπτωση 10% στους απόφοιτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και 15% για τρεις και πλέον εταιρικές συμμετοχές.

Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται σε 3 δόσεις: μια προκαταβολή πριν την έναρξη του προγράμματος για την επιβεβαίωση της εγγραφής και 2 δόσεις στη μέση και στο τέλος της εκπαίδευσης.

Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής για την καταβολή του κόστους συμμετοχής μέσω πιστωτικής κάρτας.

Για τη συμμετοχή σας στην εκπαίδευση αξιολογούνται:

  • Η επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία)
  • Η συνάφεια της σημερινής θέσης με το αντικείμενο της εκπαίδευσης (ενδεικτικά, customer experience, UX, Voice-of-the-Customer, Customer service, IT & data, HR, Marketing, Sales, Operations, Channels)
  • Η προηγούμενη εκπαίδευση (πτυχία και λοιπές εκπαιδεύσεις)
  • Η γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗ
ΘΕΣΗ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Omnichannel & Customer Experience