Το περιεχόμενο του Omnichannel & Customer Experience

Η διαχείριση της εμπειρίας πελάτη μέσα από πολλαπλά κανάλια απαιτεί και συνδυάζει γνώσεις και ικανότητες από διάφορα επί μέρους αντικείμενα και, στην εφαρμογή του, ένα customer experience project είναι δια-τμηματικό.

Η εκπαίδευση διαρκεί 36 ώρες που υλοποιούνται στο διάστημα ενάμιση μήνα και καλύπτουν την ακόλουθη θεματολογία:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ CX, ΣΤΟΧΟΙ (KPIs), positioning ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΠΕΛΑΤΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ CX, ΣΤΟΧΟΙ (KPIs), positioning ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΠΕΛΑΤΗ
 • Ποιες είναι οι τάσεις, τεχνολογικές και στρατηγικές, στο omni-channel και την εμπειρία πελάτη;
 • Πώς προσαρμόζονται οι δείκτες απόδοσης (KPIs) σε μια CX-oriented στρατηγική;
 • Τι εμπειρία υπόσχομαι και τι εμπειρία περιμένει ο πελάτης;
 • Η κλίμακα ‘meet – exceed customer expectations’ και το δίλημμα των ‘WOW experiences’.

Persona & Customer journey mapping

 • Ποια η διαφορά segment – personas;
 • Πώς επιλέγω και περιγράφω personas;
 • Ποιες μέθοδοι υπάρχουν για να αποτυπώσω το αγοραστικό ταξίδι του πελάτη (customer journey mapping), πώς επιλέγω την κατάλληλη ή πώς συνδυάζω διαφορετικές μεθοδολογίες ανάλογα με τους στόχους μου;
 • Ποιοι είναι οι δείκτες μέτρησης της εμπειρίας (customer experience metrics);
 • Πώς η μεθοδολογία του design thinking βοηθά να περάσουμε από τον εντοπισμό των σημείων βελτίωσης σε εφαρμόσιμες λύσεις;
Persona & Customer journey mapping

Omni-channel

Omni-channel
 • Ποια είναι η διείσδυση, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων καναλιών, ‘παραδοσιακών’, ψηφιακών, υβριδικών;
 • Τι σημαίνει και τι συνεπάγεται το ‘channels orchestration’;
 • Πώς διαμορφώνεται και οικοδομείται η εμπιστοσύνη μέσα από αυτά τα κανάλια;
 • Πώς αξιολογώ τα υφιστάμενα κανάλια μου (channel audit) και φτιάχνω το channel-mix;

Data & systems

 • Τι απαιτείται για το single customer view;
 • Ποιο είναι το τοπίο των διαθέσιμων πλατφορμών (Digital platforms ecosystem) και η θέση των Customer Data Platforms;
 • Τι περιλαμβάνουν τα marketing analytics και πώς τα αξιοποιώ ώστε να με οδηγήσουν σε αποφάσεις (datadriven decision making);
Data & systems

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
 • Πώς αποκωδικοποιώ την υφιστάμενη κουλτούρα της εταιρείας μου;
 • Πόσο σημαντική είναι η customer-centric κουλτούρα;
 • Ποια είναι τα εμπόδια στην αλλαγή (resistance to change) και πώς διαχειρίζομαι την αλλαγή σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο (change management);

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗ
ΘΕΣΗ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Omnichannel & Customer Experience