Συμμετοχή του ΟΠΑ στην ψηφιακή έκδοση Cambridge Strategies

Το Πανεπιστήμιό μας συμμετέχει σε ένα πρωτοπόρο εγχείρημα του Πανεπιστημίου του Cambridge, που έχει ως σκοπό να επικοινωνήσει, μέσω της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας Cambridge Strategies, με ένα ευρύ κοινό φοιτητών και να παρουσιάσει κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο (“World’s Leading Educators of Choice”).

Όπως, χαρακτηριστικά, αναφέρεται στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα: “Highlighting the best educators of choice, Cambridge Strategies focuses on select examples of leadership, innovation, and excellence in action. The Cambridge Strategies campaign is delivered via a combination of digital formats – including an interactive eBook, website and app – and publicity strategy. Combining accessibility with longevity, an eBook provides a smart and sustainable means of presenting a high-quality publication to a worldwide readership”.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εγχείρημα επισκεφθείτε τον σύνδεσμο www.cambridge-strategies.org και επίσης, δείτε εδώ.

Share this post