Προγράμματα

Εκπαιδεύσεις αιχμής για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DigiMa

84 ώρες, 3,5 μήνες
project-based εκπαίδευσης

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ E-LEARNING
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ e-DigiMa

50 ώρες, 2 μήνες
αυτόνομης εκπαίδευσης

Omni-channel &
Customer experience

36 ώρες, 1,5 μήνας
εφαρμοσμένης εκπαίδευσης

ΝΕΟ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LINKEDIN

25 ώρες, 1 μήνας
αυτόνομης εκπαίδευσης

ΝΕΟ: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

25 ώρες, 1 μήνας
αυτόνομης εκπαίδευσης

ΕΝΔΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαίδευση προσαρμοσμένη
στις ανάγκες σας

ΝΕΟ: DIGITAL TRANSFORMATION

15 ώρες executive crash course εκπαίδευσης

ΝΕΟ: GDPR

6 ώρες αρχών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων