Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αγορών και Επιχειρήσεων: Διαστάσεις, Προκλήσεις, Στρατηγική – Το νέο eLearning πρόγραμμά μας

Digital Transformation

Με πολλή χαρά ανακοινώνουμε το νέο μας eLearning εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αγορών και Επιχειρήσεων: Διαστάσεις, Προκλήσεις, Στρατηγική».

Οι τάσεις που έχουν φέρει στο προσκήνιο την ανάγκη του μετασχηματισμού (Digital transformation) σε κάθε κλάδο είναι πολλές και σημαντικές:

  • οι ψηφιακές πλατφόρμες επιφέρουν ανατροπές (disruptions) στα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα καθώς μπορούν να μετατρέψουν ολόκληρες βιομηχανίες, όπως τα κρυπτονομίσματα (cryptocurrencies) που απειλούν να ανατρέψουν τα παραδοσιακά τραπεζικά συστήματα,
  • οι έξυπνες συσκευές και το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things) μεταβάλουν συνεχώς το όριο του φυσικού και ψηφιακού κόσμου, δημιουργώντας νέα κανάλια, νέες δυνατότητες διαχείρισης της εμπειρίας πελάτη
  • η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) σε συνδυασμό με τις νέες τεχνικές ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) αλλάζουν τον τρόπο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων
  • σε αυτό το περιβάλλον, η ικανότητα προσαρμογής της οργάνωσης, της κουλτούρας, των ατομικών και συλλογικών ικανοτήτων των οργανισμών θα αποτελέσει καίριο παράγοντα επιβίωσής τους.

Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, το πρόγραμμα καλύπτει τους τέσσερις βασικούς πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού:

  • The strategy challenge: Δυνάμεις που οδηγούν στην αναγκαιότητα για ψηφιακό μετασχηματισμό. Ευκαιρίες, απειλές, προκλήσεις.
  • The Customer experience & Omni-channel challenge: Πλαίσιο διαχείρισης εμπειρίας πελάτης ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η ολοκληρωμένη διαχείριση καναλιών (φυσικών, ηλεκτρονικών, own, 3rd party) για την προσφορά βέλτιστης εμπειρίας πελάτη (channel-mix).
  • The Technology and data-driven decision challenge: Περιήγηση στις κυριότερες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν τις επιχειρήσεις και το οικονομικό τοπίο (artificial intelligence, machine learning, cloud computing, blockchain και internet of things). Αξιοποίηση διαφόρων πηγών δεδομένων και εργαλεία ανάλυσης με σκοπό τη δημιουργία συστημάτων επιχειρησιακής ευφυΐας και την καλά τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων (data-driven decision).
  • The Organizational & HR challenge: Κατανόηση του ρόλου της οργανωσιακής κουλτούρας ως συμμάχου ή ως εχθρού του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η ετοιμότητα του οργανισμού και η διαχείριση της αλλαγής (change management) ως στοιχεία για την επιτυχή υλοποίηση του μετασχηματισμού.

 

Η εκπαίδευση αφορά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών αλλά και νέους απόφοιτους που θέλουν να κατανοήσουν την έκταση των επιπτώσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού, τις επιμέρους διαστάσεις του, τις προκλήσεις που θέτει και τις προϋποθέσεις επιτυχούς προσαρμογής ενός οργανισμού – επιχείρησης σε αυτόν.

Η 1η εκπαιδευτική σειρά ξεκινά στις 26 Μαΐου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο πρόγραμμα Digital transformation είναι διαθέσιμες στο site του e-learning του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, eLearning.aueb

Share this post
  , ,