Τα αποτελέσματα της έρευνας αποφοίτων DigiMa

 

Με αφορμή την ολοκλήρωση 10 εκπαιδευτικών σειρών του DigiMa (2014–2019) καταγράψαμε την πορεία και τη στάση των αποφοίτων μας. Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2018 και σχεδιάστηκε με σκοπό τη συγκέντρωση χρήσιμων στοιχείων αναφορικά με την επαγγελματική πορεία των 300+ αποφοίτων του DigiMa.

Μεταξύ των κυριότερων αποτελεσμάτων είναι ότι:

  • το 67% των αποφοίτων του DigiMa έχει αλλάξει τουλάχιστον μια φορά θέση εργασίας με το 51,5% να έχει πάρει τουλάχιστον μια προαγωγή με μια αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους.
  • η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων (το 84,5%) θεωρεί ότι το σεμινάριο συνολικά είχε μέτρια έως πάρα πολύ μεγάλη θετική επίδραση στην επαγγελματική τους πορεία ενώ
  • το 80,4% έμεινε πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένο από τη συμμετοχή του στο σεμινάριο, γεγονός που συνέβαλε ώστε
  • το 88,7% να έχει ήδη συστήσει το πρόγραμμα σε ένα τουλάχιστον άτομο.

Δείτε όλα τα αποτελέσματα στο DigiMa_alumni_survey_2018