Εμπειρία πελάτη (Customer experience): μια νέα πρόκληση στο πολυ-καναλικό επιχειρηματικό περιβάλλον

Customer experience & Customer Journey

Ο όρος εμπειρία πελάτη (customer experience, με τη συντομογραφία CX) εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια ως κεντρικό θέμα τόσο ακαδημαϊκών – ερευνητικών όσο και επαγγελματικών συνεδρίων και ημερίδων. Θέσεις εργασίας με τίτλους customer experience manager εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στο Linkedin στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, καθώς και σχετικές με το θέμα εκπαιδεύσεις, όπως

Continue reading »

Stages of omni-channel business maturity

Stages of omni-channel business maturity

In a market full of multi-screen, multi-device, multi-channel customers, in which digital technologies and applications constantly offer new channels, organizations work hard to design and implement their channel-mix strategy, omni-channel, integrated marketing & communication, unified commerce -or whatever you prefer to call it- strategy. Observing business practices across sectors and in a time perspective, I’m

Continue reading »